Απαραίτητη αναβάθμιση του Firmware όλων των Ταμειακών Μηχανών

Αναβάθμιση λογισμικού Ταμειακών Μηχανών

Σύμφωνα με την δημοσίευση στο ΦΕΚ της τροποποιημένης απόφασης της ΑΑΔΕ (Α.1102/2020) που αφορά τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι ταμειακές μηχανές, δίνεται νέα παράταση για την εγκατάσταση ταμειακών που συνδέονται με το σύστημα TAXIS.

Κρίθηκε αναγκαίο να δωθεί περισσότερος χρόνος στις επιχειρήσεις ως διευκόλυνση μετά την περιπέτεια του κορωνοϊού στην χώρα μας. Πλέον οι επιχειρήσεις μπορούν μέχρι τις 31/07/2020 από τις αρχές ιουνίου που ήταν η παλιά καταληκτική ημερομηνία να αναβαθμίσουν το λογισμικό των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ ταξίμετρου) που αφορούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση των δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα ΦΗΜ. Η παράταση αυτή δίνεται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού του ιού COVID-19 στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα η παράγραφος 6.3 της τροποποιημένης της απόφασης της ΑΑΔΕ με τίτλο “Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ” αναφέρει:

α. Οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη στον εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εκδοθεί άδεια καταλληλότητας σε νέο μοντέλο ΦΗΜ.

β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31/7/2020.

γ. Για την εφαρμογή της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/2015 (Β’497), σε σχέση με τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις κατασκευαστών νέων μοντέλων ΦΗΜ, όσο και οι κατασκευαστές για τους οποίους έχουν ήδη εγκριθεί ή εγκρίνονται αναβαθμισμένα μοντέλα ΦΗΜ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας.

δ. Με την πλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 2.4. της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1068/2015 (Β’497), δεν επιτρέπονται πωλήσεις μη αναβαθμισμένων ΦΗΜ, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου».

Υπενθυμίζουμε ότι πριν την τροποποίηση της απόφασης Α.1024/2020, οι Φ.Η.Μ. θα έπρεπε να έχουν αναβαθμιστεί μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου (6.6.2020).