Η εταιρία

Ερωτηματολόγιο Iκανοποίησης Πελατών

Αγαπητέ πελάτη,
Στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001, η Ταμειακή Ε.Π.Ε. έχει δεσμευτεί για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.
Θα θέλαμε λοιπόν, να μας εκφράσετε τη γνώμη σας για το βαθμό επίτευξης του στόχου μας, μέσω της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέτετε και για τη συμβολή σας στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας μας.