Εφαρμογή Απογραφής Android Inventory e-Helper

Απογραφή αποθήκης

Αναζήτηση με Barcode η κωδικό προϊόντος

Εμφάνιση υπολοίπου απογραφής

Δυνατότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης εκείνη την ώρα

Ενημέρωση της βάσης με το αρχείο ειδών  την ίδια στιγμή

Έλεγχος προϊόντων

Αναζήτηση με Barcode η κωδικό προϊόντος

Εμφάνιση γεωγραφικής τοποθεσίας στην αποθήκη και δυνατότητα αλλαγής

Δυνατότητα εμφάνισης και αλλαγής στην ημερομηνία εισαγωγής

Παραγγελίες

Αναζήτηση υπάρχουσας παραγγελιάς

Δημιουργία νέας παραγγελιάς

Εύρεση παραγγελιάς ανά πελάτη και τροποποίηση

Εκτύπωση ετικετών σε label printer με το πάτημα ενός κουμπιού

Παραλαβές

Αναζήτηση υπάρχουσας παραλαβής

Δημιουργία νέας παραλαβής

Εύρεση παραλαβής ανά προμηθευτή και τροποποίηση

Εμφάνιση τιμής και δυνατότητα αλλαγής επιτόπου απο τον χειριστή ανα πάσα στιγμή